• lt
  • ru
  • en

UAB „Tehis“ dir. K. Riepšas

 Gerbiamas Kęstuti,

Visų asociacijos kolegų vardu, nuoširdžiai sveikiname Jus gimimo dienos (rugsėjo 25  d.) proga.
Linkime Jums sėkmės versle, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo ir naujų siekių.
Tegul niekuomet nepritrūksta Jums sveikatos, ištvermės ir kantrybės, tebūna Jums tvirta atrama draugai, išmintingi kolegos ir patikimi partneriai.
Telydi meilė Jūsų šeimas, jaukumas – Jūsų namus, ir gyvenimo džiaugsmas – Jūsų kasdienybę.
Linkime malonios ir džiaugsmingos Jūsų šventės!

Pagarbiai,
Asociacijos kolegų vardu
Prezidentas Arnoldas Šileika