• lt
 • ru
 • en

Apie mus

Lietuvos teritorija yra išsidėsčiusi rytiniame Baltijos jūros krante ir apima 65,3 tūkst. kv. km. Bendras sienų ilgis su Lenkija, Baltarusija, Latvija, Kaliningrado sritimi (Rusijos Federacija) sudaro 1846 km., kranto linija driekiasi 99 km. Lietuvoje gyvena virš 2,8 mln. žmonių.

Klaipėdos uostas įkurtas 1252m. prie neužšąlančios Baltijos jūros dalies ir Kuršių Nerijos apsaugotas nuo stiprių jūros vėjų.

XIX amžiaus vidurys – laivų statybos Klaipėdoje klestėjimo amžius. Vien Berendas Pyperis (Behrend Pieper) pastatė 144 laivus.

Šiuolaikinis modernus Klaipėdos uostamiestis, turintis apie 154 000 gyventojų yra gerai išvystytas Vakarų Lietuvos verslo centras, pasižymintis patogia infrastruktūra. Geras susisiekimas tiesioginėmis keltų linijomis su Vokietija, Danija, Švedija, patogiu greitkeliu su sostine Vilniumi, skrydžiais į daugelį Europos miestų, daro šį uostą ypač patraukliu.

Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija (LLSRA) įkurta 2003m. balandžio 28d. Tai yra visuomeninė, pelno nesiekianti organizacija, savo politiką vykdanti savarankiškai.

LLSRA steigiamąjame susirinkime patvirtintos pagrindinės veiklos nuostatos ir tikslai:

 • atstovauti ir ginti LLSRA narių interesus visuose visuomeninėse, valstybinėse Lietuvos, Europos Sąjungos ir kituose tarptautinėse institucijose bei organizacijose;
 • koordinuoti LLSRA narių veiklą sprendžiant laivų remonto ir laivų statybos Lietuvoje vystymo strategiją;
 • apjungti finansinius išteklius ir investicijas vykdant LLSRA tikslines programas ir projektus;
 • dalyvauti Lietuvos ir Europos Sąjungos teisės aktų, galinčių turėti įtakos LLSRA narių veiklai, rengimo procese. Teikti tokių teisės aktų projektus savo asociacijos nariams, siekiant gauti jų pastabas ir siūlymus, kuriuos apibendrinus formuoti bendrą poziciją, bei siekti, jog į ją būtų atsižvelgta teisės aktuose ir jų pakeitimuose;
 • siekti efektyvaus abipusio bendravimo tarp LLSRA narių ir Lietuvos, Europos Sąjungos organizacijų bei institucijų;
 • rengti konsultacijas laivų remontininkams ir statytojams, organizuoti pasikeitimą dalykine informacija. Rinkti, sisteminti ir platinti LLSRA nariams aktualią informaciją;
 • bendradarbiauti bei remti LLSRA įmonėms specialistus ruošiančias LR mokymo įstaigas gerinant mokymo sąlygas, rūpintis savo narių darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;
 • organizuoti dalyvavimą tarptautinėse parodose, konferencijose, seminaruose, siekiant didinti LLSRA įmonių konkurencingumą;
 • formuoti ir propaguoti palankią visuomeninę nuomonę apie LLSRA ir jos narius, gerinti asociacijos įvaizdį;
 • skatinti labdaros ir paramos teikimą.

Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija yra:

 1. Lietuvos Pramonininkų konfederacijos narys;
 2. Uosto plėtojimo tarybos narys;
 3. Lietuvos Respublikos muitinės konsultacinio komiteto narys;
 4. Uosto direktorių tarybos narys;
 5. Klaipėdos miesto Trišalės tarybos narys;
 6. Įvairių Lietuvos Respublikos ministerijų, suformuotų su uosto veikla susijusių darbo grupių narys.
 7. Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos asocijuotas narys.

Asociacijos Prezidentas – AB “Vakarų laivų gamykla” gen. direktorius Arnoldas Šileika.
Asociacijos Viceprezidentai – UAB ”Izoton” direktorius Mindaugas Sidabras ir UAB „Skaila”  direktorius Aivaras Stropus.
Asociacijos administracijos vykd. direktorius – Viktoras Čepys.

Pagrindinės Lietuvos laivų statybos ir remonto įmonės, kurios kaip generaliniai rangovai atlieka visų rūšių užsakomus darbus, naudoja šiuolaikinius standartus, įrengimus bei technologijas, turi puikiai įrengtus laivų statybos cechus, laivų pakėlimo įrenginius, yra:

 • AB “Vakarų laivų gamykla” ;
 • UAB “Vakarų Baltijos laivų statykla” ;
 • UAB “Klaipėdos laivų remontas”;
 • UAB „Garant”.

Tai vienos didžiausių ir moderniausių įmonių laivų statybos ir laivų remonto įmonių Baltijos jūros regione.

Apie asociaciją

Apie laivų statybą Klaipėdoje jau minima XVIII amžiaus viduryje.

Lietuvos laivų statytojų ir remontininkų asociacija savo veiklą pradėjo tik 2003m. balandžio mėn. 28d. Pagrindiniai asociacijos tikslai – koordinuoti įmonių asociacijos narių veiklą bendriems uždaviniams spręsti, atstovauti ir ginti asociacijos narių deleguotus interesus Lietuvos Respublikos valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose.

Asociaciją sudaro 17 įmonių, kuriose dirba apie 2200 darbuotojų, bendra apyvarta sudaro virš 227 mln. Eur.

LLSRA Finansine ataskaita 2020m LLSRA Veiklos ataskaita 2020m

LLSRA Finansine ataskaita 2019m LLSRA Veiklos ataskaita 2019m

LLSRA Finansine ataskaita 2018m LLSRA Veiklos ataskaita 2018m