• lt
  • ru
  • en

2022 m. Visuotinis LLSRA narių susirinkimas

Š. m. balandžio 28 d. įvyko Visuotinis narių ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkime buvo svarstomi 2022 metų darbo planas ir  biudžetas.

Buvo patvirtinta 2021 m. veiklos ataskaita ir 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys.