• lt
  • ru
  • en

Apskrito stalo diskusija „Naujos aprūpinimo kvalifikuota darbo jėga galimybės verslui“

Klaipėdos teritorinės darbo biržos Klaipėdos skyrius 2017 m. lapkričio 21 d. pakvietė savivaldos, darbdavių asociacijų, profesinio mokymo centrų ir darbdavių atstovus į apskrito stalo diskusiją „Naujos aprūpinimo kvalifikuota darbo jėga galimybės verslui“.

Diskusijos tikslas – pristatyti ir padėti darbdaviams įgyvendinti naujas galimybes efektyviau organizuoti darbo santykius bei pasiruošti būsimus potencialius įmonės darbuotojus. Pagrindiniai diskusijos akcentai – darbu grindžiamas mokymas – pameistrystė; stažuotė – kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje.

Diskusijoje taip pat dalyvavo LLSRA  įmonių – AB „Vakarų laivų gamykla”, UAB „Garant” ir UAB „Kojora” atstovai.

Klaipėdos darbo birža nuotrauka.

Klaipėdos darbo birža nuotrauka.

Klaipėdos darbo birža nuotrauka.

Klaipėdos darbo birža nuotrauka.

Klaipėdos darbo birža nuotrauka.