• lt
  • ru
  • en

Darbo rinkos apžvalga

500000 žmonių dirba Europos laivų statybos ir jūrinių technologijų srityje. 40% visų dirbančiųjų užimti naujų laivų statyklose, laivų remonto ir aptarnavimo įmonėse.

Nuo 2000 m. darbo rinka, augant užsakymais augo iki pat 2008 m. Finansinės ir ekonominės krizės metais krito visuose segmentuose. Europos laivų statybos ir industrijos sektoriaus komiteto pavedimu atlikti tyrimai rodo darbo rinkos pokyčius 2004 – 2014 metais Europos pagrindinėse  laivų statybos šalyse. Daugumoje šalių, išskyrus Kroatiją, darbo rinka krito nuo 15 iki 75 procentų.

Tyrimų rezultatai rodo kad labiausiai darbo rinka krito Lenkijoje. Lenkijos  Jūrinės industrijos Statistikos ataskaitos rodo kad 2004 m. 15500 žmonių dirbo Lenkijos laivų statyklose. 2014 m. šitame sektoriuje tiesiogiai dirbo 5200 žmonių ir dar 6824 dirbo savo įmonėse. Šiuos pakitimus iššaukė dviejų didelių laivų statyklų uždarymas. Be ja, daug anksčiau Lenkijos laivų statyklose tiesiogiai dirbusių žmonių dabar dirba tose pačiose įmonėse, bet kaip vieno žmogaus kompanijos atstovai.

Darbo rinkos kritimas Portugalijos industrijoje sąlygotas dviejų laivų statyklų uždarymo 2009 m. ir 2010 m. Nauji savininkai šias įmones vėl atidarė 2013 m. Portugalijos Nacionalinio Statistikos Instituto duomenimis 2004-2014 m. dirbančiųjų skaičius sumažėjo 49,8%, bet, per paskutinius tris metus, pakilo 9,3 %.

Danija, Suomija ir Ispanija mato ženklų darbuotojų skaičiaus sumažėjimą. Danijoje dar dirba keturios iš penkių laivų statyklų. Statistika rodo darbuotojų skaičiaus padidėjimą dirbančiose įmonėse net 50%, bet bendras sumažėjimas sąlygotas didžiosios įmonės uždarymo. Bankrotai ir įmonių uždarymas Ispanijoje sąlygojo laivų statybos sektoriaus darbuotojų sumažėjimą 23,7%. Suomijoje visos laivų statyklos dirba dėka darbuotojų skaičiaus sumažinimo. Vokietijoje ir Britanijoje darbo rinka taip pat susitraukė, bet per paskutinius 5 metus lieka stabili. Daugumoje Vokietijos ir Britanijos laivų statyklų darbuotojų skaičius liko stabilus arba net padidėjo, o bendras sumažėjimas sąlygojamas darbuotojų atleidimais keliose laivų statyklose. Kroatijos laivų statyklose dirbančiųjų skaičius neženkliai,6,4%, pakilo. Darbuotojų skaičius septyniose iš aštuonių statyklų sumažėjo, bet vienoje įmonėje  padidėjo net  1000 žmonių – tas ir sąlygojo teigiamus rezultatus.

Darbuotojų skaičiaus mažėjimo laivų statybos sektoriuje priežastys:
– bankrotai (ir uždarymai) 16 įmonių šešiose skirtingose šalyse – prarasta 16000 darbo vietų,
– darbuotojų skaičiaus sumažinimai likusiose sektoriaus įmonėse,
– įmonių modernizacija ir darbo modelio pakeitimas,
– dalis darbų atiduodama kitoms įmonėms.

Europos laivų statyklų specializacija per paskutinę dekadą ženkliai pasikeitė – pereita prie technologiškai labai sudėtingų projektų atsisakant daug metalo darbų reikalaujančių projektų – tai stipriai paveikė darbo rinką, segmento struktūrą ir darbo organizavimą. CGT vertė kiekvienam laivui ženkliai padidėjo. 2004 m. laivų statyklos CESA narės turėjo užsakymų portfelį 12 mil. CGT, kurio vertė 23,5 mlrd. €,- t.y. 1960€/vienai CGT. 2014 m. CESA užsakymų portfelis – 7 mln. CGT, vertė 30 mlrd. €. Tai 4300 €/vienai CGT.

Paruošta pagal „Executive summary of the Final Report of EU- Faunded Project „Creating a European Skills Council for the Maritime Technology Sector” (2014-2016)