• lt
  • ru
  • en

Nauja era Lietuvos laivyboje: Pradėtas statyti pirmasis vandeniliu ir elektra varomas laivas

Lietuvos laivybos istorijoje šiandien įrašytas naujas puslapis. Vakarų Baltijos laivų statykloje oficialiai duotas startas pirmojo šalies istorijoje vandeniliu ir elektra varomo laivo statybai. Jo užsakovė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. Laivas, skirtas atliekoms tvarkyti, taps Lietuvos pažangos ir siekio mažinti poveikį aplinkai simboliu. Projektas kartu liudija gebėjimą sutelkti aukštas kompetencijas, įgyvendinant inovatyvius projektus.

„Džiaugiuosi, kad šis modernus, aukščiausius aplinkosaugos reikalavimus atitinkantis laivas statomas būtent Klaipėdoje, tai nepaprastai aktualu ir reikšminga ne tik Lietuvos, bet ir globaliu mastu. Lietuvoje turime visas sąlygas įgyvendinti pažangiausius jūrinio transporto ir infrastruktūros vystymo projektus, tad tikiuosi, kad tai taps stipriu impulsu mūsų laivybos pramonei ir tokių laivų šalies uostamiestyje bus gaminama tiktai daugiau. Tai kartu ir puikus pavyzdys, kaip mūsų įmonės gali skatinti inovacijas ir rodyti pavyzdį visai rinkai“, – teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Pagal galiojančias taisykles, atplaukę ir prieš išplaukdami iš Klaipėdos uosto, laivai privalo atiduoti juose susidariusias atliekas. Pastarųjų surinkimo paslaugą užtikrinti patikėta Uosto direkcijai. Siekdama dar labiau pagerinti atliekų surinkimo iš laivų paslaugos kokybę, bendrovė nusprendė pasitelkti modernią ir aplinkai draugišką techniką.

„Uosto direkcija pastaraisiais metais imasi itin ambicingų projektų. Įmonė pirmoji Lietuvoje jau po poros metų ne tik gamins žaliąjį vandenilį, bet ir turės juo varomą laivą. Nepalikdamas pėdsako aplinkoje, jis švarins ir kitus į uostą įplaukiančius laivus, priims iš jų atliekas. Didžiuojamės, kad naujas, modernus ir aplinkai draugiškas tanklaivis statomas ne bet kur užsienyje, bet Lietuvoje, Klaipėdos uoste“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.

Šiandien įvykusi simbolinė kilio padėjimo ceremonija yra neatsiejama laivo statybos proceso dalis. Ji žymi modernaus atliekų surinkimui skirto tanklaivio oficialų statybos darbų startą. Svarbus etapas tradiciškai įprasmintas specialios lentelės, kuri papuošta trimis monetomis, pritvirtinimu tarp jau pagaminto pirmo laivo bloko konstrukcijų. Ant lentelės įamžinti laivo užsakovės – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos, statytojų – Estijos kapitalo kompanijos „Baltic Workboats“ ir Vakarų Baltijos laivų statyklos pavadinimai. Ceremonija užbaigta protokolo, pažyminčio, kad kilis padėtas laikantis visų reikalavimų, pasirašymu. Šį dokumentą savo parašais patvirtino statytojų ir laivo klasifikacinės bendrovės, kuri seka visą statybos procesą, atstovai.

„Šio istorinės svarbos projekto, generuojančio aukštą pridėtinę vertę, įgyvendinimas mums – dviguba sėkmė. Pirmiausia pažangų laivą statome savo šaliai, Lietuvai, o tai yra ir garbė, ir didelis įsipareigojimas, ir atsakomybė. Taip pat projektą įgyvendiname kartu su partneriais iš Estijos, ir šis bendradarbiavimas dar kartą atskleidžia šalių stiprų ryšį verslo srityje. Neabejoju, kad suvieniję savo kompetencijas pasieksime patį geriausią rezultatą, daug metų nešiantį naudą Lietuvai“, – akcentuoja Vakarų laivų gamyklos (VLG) įmonių grupės, kuriai priklauso Vakarų Baltijos laivų statykla, generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

Klaipėdos uoste esančioje Vakarų Baltijos laivų statykloje bus statomas laivo korpusas su antstatu ir vairine, atliekami krovininių sistemų montavimo ir kiti darbai. Estijos kompanija „Baltic Workboats“ yra atsakinga už pagrindinių ir pagalbinių mechanizmų montavimą, visų laivo sistemų suderinimą ir išbandymą. Estijoje taip pat bus diegiama vandenilio kuro celių sistema.

„Šis projektas – reikšmingas įvykis „Baltic Workboats“ kompanijai. Itin džiaugiamės šį modernų laivą statydami Baltijos jūros regiono kaimynams, esantiems Klaipėdoje. Tai pirmasis mūsų kompanijos statomas tanklaivis, o taip pat – pirmasis mums laivas, kuris galės būti varomas ir vandeniliu. Pastarasis aspektas svariai prisidės dar labiau praplečiant „Baltic Workboats“ projektų portfolio, kuris šiuo metu pasižymi didele elektrinių laivų gausa. Norime pabrėžti mūsų kompanijos ir Vakarų laivų gamyklos įmonių grupės bendradarbiavimo svarbą įgyvendinant šį projektą – sutelkdami savo ir partnerių patirtį, nestokojame užtikrintumo, kad šis modernus ir ekologiškas laivas svariai papildys Klaipėdos uosto laivyną“, – teigia „Baltic Workboats“ valdybos narys Jüri Taal.

Pagrindinis uždavinys laivo statytojams – suprojektuoti ir pastatyti lijalinių vandenų, nuotekų, šlamo ir šiukšlių surinkimo laivą. Jame turės būti sumontuotos atliekų surinkimo talpos, taip pat lijalinių vandenų valymo įrenginys, kuriuo vandenys bus išvalyti ir kartu su nuotekomis perduodami į krante esančius miesto valymo įrenginius. Planuojama, kad laivas dirbs ištisą parą.

Tanklaivis, kurio ilgis 42 metrai, o plotis 10 metrų, galės surinkti 400 kubinių metrų skystų atliekų. Jame bus įdiegti du elektriniai varikliai, kuriuos elektros energija aprūpins 2000 kwh talpos akumuliatoriai ir laive sumontuota vandenilio kuro celių sistema. Laivas, priklausomai nuo darbų intensyvumo, galės būti eksploatuojamas Klaipėdos uoste iki 36 val. be papildomų energijos įkrovimų.

Laivą Uosto direkcijos užsakymu stato „Baltic Workboats“, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį su Vakarų Baltijos laivų statykla. Bendra projekto vertė siekia 12 mln. 91 tūkst. Eur be PVM.

Tikimasi, kad Klaipėdos uosto vandenyse laivas plaukios jau kitų metų pabaigoje.
2024-06-21