• lt
  • ru
  • en

UAB “Vakarų laivų remontas“ užbaigė „Spliethoff“ laivų modernizacijos projektą

Spliethoff_2

Prieš metus pasirašę kontraktą su Olandijos kompanija „Spliethoff“, UAB „Vakarų laivų remontas“ (toliau VLR), priklausanti AB „Vakarų laivų gamykla“ (toliau VLG) įmonių grupei, užbaigė penkių S tipo laivų modernizavimo darbus. Šių modernizacijos darbų pareikalavo 2015 metais įsigalioję griežtesni jūrų degalų saugumo reikalavimai.

Į modernizacijos procesą įsiliejo daugelis VLG grupės įmonių. UAB „Vakarų Baltijos laivų statykla“ statė falškaminus, išmetamųjų dujų valymo įrangai įstatyti, UAB „Vakarų Vamzdynų sistemos“ tiesė vamzdynus, kuriais tekės dujos, BLRT Era Klaipėdos filialas AS rūpinosi elektros instaliacijos darbais. UAB „Baltic Premator Klaipėda“ atliko kaminų smėliavimo ir dažymo darbus, o UAB „Vakarų krova“ rūpinosi kaminų transportavimo bei kėlimo darbais. Pagalbos sulaukta ir iš kaimyninės Malkų įlankos įmonės – UAB „Klaipėdos konteinerių terminalo“, kurie penkiskart atliko sudėtingus kėlimo darbus, naudodami savo 100-tonį mobilų kraną, kad įrenginiai būtų sėkmingai užkelti ant laivo. Tai jau ne pirmas šių dvejų įmonių sinergijos bei bendradarbiavimo pavyzdys panaudojant viena kitos infrastruktūrą.

 „Spliethoff“ atstovas, p. Gerrit Jan van Ommen, kuris yra atsakingas už laivų konversijas, teigia, jog pagrindiniai kriterijai, dėl kurių buvo pasirinkta kompanijos laivus modernizuoti Lietuvoje, tai  kaina, atlikimo terminai ir teikiamų paslaugų gausa. „Taip pat galima išskirti modernias gamybos galimybes, puikius cechus, VBLS profesionalumą statant falškaminus, kokybišką vamzdynų sistemų gamybą ir pan. Antroji priežastis buvo ta, kad Klaipėdos uostas labai patogus strategiškai, kadangi dauguma mūsų laivų dirba tokiu maršrutu: Šiaurės jūra-Baltijos jūra-JAV pakrantė. Laivai dažnai lanko Gdynę, Gdanską ir kitas Baltijos šalis“, – VLR ir Klaipėdos uosto privalumais dalinosi pašnekovas.

VLR marketingo ir pardavimų tarnybos vyr. specialistas  p. Dmitrij Kuzmin, atskleidžia, jog su šia olandų kompanija ketinama bendradarbiauti ir ateityje. „Spliethoff“ planuoja gauti EU finansavimą, kad galėtų modernizuoti esamą skraberį į hibridinį tipą (iš „open loop“ į „hibryd/close loop“). Šiuo metu, veikiant skraberių sistemai, sudegintame kure esanti siera, patenka nebe į orą, o į vandenį. O štai įdiegus patobulintą sistemą, sudegę sieros likučiai jau keliautų į atskirą tanką, kuris saugiai būtų utilizuojamas pasiekus uostą.

„Kai dvi skirtingos kompanijos pradeda dirbti kartu, visada pradžia būna šiek tiek sudėtinga. Tačiau šiai dienai mus su visa VLG įmonių grupe sieja abipusė pagarba, supratimas, ir aš esu įsitikinęs, kad ateityje turėsime dar daug projektų. Auganti partnerystė ir pasitikėjimas –  taip įvardinčiau mūsų santykius. O tai labai svarbu“,  – sakė p. Ommen.

Papildoma informacija:

Olandų kompanija „Spliethoff“ yra viena didžiausių Europoje, savo laivyne turinti apie 70 įvairių tipų laivų, 14 iš jų yra S klasės. Šie laivai plaukioja mažo užterštumo teritorijoje SECA (ang. sulphur emission control areas). Minėtą akvatoriją sudaro Baltijos, Šiaurės jūros, JAV ir Kanados pakrantės. Taigi visi laivai, plaukiojantys šioje akvatorijoje, privalo sumažinti sieros junginių išmetimą į orą. Norint tai įgyvendinti, laivų savininkai turi arba keisti jūrinį kurą iš mazuto į dyzeliną, arba įdiegti išmetamų dujų valymo įrenginius, vadinamuosius skraberius (ang. scrubber). Visi 14 „S tipo“ laivai šiai dienai jau yra paruošti, devyni buvo modernizuoti Lenkijoje, o 5  – Klaipėdoje.

Pranešimas spaudai
2016-03-14