• lt
  • ru
  • en

Vakarų laivų gamyklos įmonių grupė prisideda prie aukštojo mokslo sklaidos

Vakarų laivų gamyklos (VLG) įmonių grupė tapo viena iš Klaipėdos universiteto (KU) ateities fondo rėmėjų ir fondo veiklai vystyti skyrė finansinę paramą.

Naujai įsteigto KU ateities fondo lėšomis planuojama finansuoti mokslinius tyrimus, šiuolaikinių technologijų diegimą, dabar aktualių ir ateities kartoms reikalingų kompetencijų bei gebėjimų ugdymą, skatinti mokslo pažangą bei remti pažangiausius studentus ir dėstytojus. VLG įmonių grupė šio fondo veiklai plėtoti šiemet skyrė 25 tūkst. eurų.

Pasak KU ateities fondo direktoriaus Vytauto Adomaičio, verslo sektoriaus parama aukštajam mokslui šiuo metu yra itin reikalinga ir svarbi.

„Nuoširdžiai dėkoju VLG įmonių grupei ir džiaugiuosi šiam fondui skirta parama. Ilgametė partnerystė tarp KU ir VLG įmonių grupės liudija apie kryptingą ir tvarią bendrovės veiklą, kuriant mokslo ir verslo sinergiją. Įmonė yra viena iš šio fondo įkūrėjų bei dalininkų, tad ši iniciatyva yra puikus ir sektinas pavyzdys Klaipėdos verslo bendruomenei remti aukštąjį mokslą uostamiestyje”, − teigė V. Adomaitis.

Ateities fondo lėšomis taip pat planuojama vystyti kompetencijas, kurios būtinos technologijų ir paslaugų plėtrai jūrinėje energetikoje, uostų veikloje ir laivyboje, biotechnologijų kūrime ir diegime.

„Veikdami globalioje jūrinės inžinerijos bei technologijų industrijos rinkoje, kurios išskirtinumas − poreikis aukštoms inžinerinėms-technologinėms kompetencijoms bei mokslu ir žiniomis grįstoms inovacijoms, puikiai suprantame konkurencingo mokslo ir studijų centro Klaipėdoje svarbą ir reikšmę visai Lietuvai “, − tikino VLG įmonių grupės generalinis direktorius Arnoldas Šileika.

KU ateities fondo rėmimas nėra vienintelė veikla, kurią VLG įmonių grupė įgyvendina drauge su uostamiesčio akademine bendruomene. Bendrovę ne vienerius metus sieja glaudi partnerystė su KU, kurios tikslas − efektyviai suvienijus mokslo ir verslo segmentus sudaryti palankesnes sąlygas jaunųjų talentų ugdymui, mokslo pažangai.

Įgyvendindama šiuos tikslus, įmonė jau apie dešimt metų skiria stipendijas pažangiems KU studentams bei investuoja į jūrinės inžinerinės krypties studijų kokybės gerinimą. VLG įmonių grupėje taip pat kasmet įdarbinami studijas KU baigę  absolventai − inžinieriai, programuotojai, kiti tiksliųjų mokslų krypties atstovai, kurie savo žiniomis ir darbu prisideda prie Lietuvos, kaip jūrinės valstybės auginimo.

Paremti fondo veiklą turi galimybę ne tik įmonės ar KU partneriai, bet ir kiekvienas iš mūsų, asmeniškai skirdamas nuo 5 iki 10 000 eurų. Išsamesnė informacija apie tai: www.kuf.lt

 

Daugiau informacijos:

Vytautas Adomaitis
Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo direktorius
Tel. Nr.: +370 686 657 87

Jolanta Toliušytė
Komunikacijos vadovė, AB Vakarų laivų gamykla
Tel. Nr.: +370 614 293 01