• lt
  • ru
  • en

VLG susitikimas su Ispanijos Galicijos regiono asociacija Navalija

Šių metų liepos 12-15 dienomis AB „Vakarų Laivų Gamykla” dukterinės kompanijos UAB „Western Baltic Engineering” atstovai lankėsi Ispanijoje, Galicijos regione, kur, be susitikimų su vietos kompanijomis, taip pat turėjo oficialų susitikimą su Galicijos ekonomikos skatinimo instututo (IGAPE) tarptautinių santykių vystymo direktoriumi Augusto Alvarez-Borras Masso, Galicijos Jūrinio klasterio asociasijos (Aclunaga) laikinai einančiu pareigas direktoriumi Rafael Dominguez Lago bei tarptautnės laivų statybos sektoriaus parodos Navalia direktoriumi Javier Arnau. Susitikimo metu buvo pristatyta AB Vakarų Laivų Gamyklos įmonių grupė bei aptartos dvišalės bendradarbiavimo galimybės. Susitikimą suorganizavo Lietuvos Garbės Konsulas – Dr. Rafael Jose de Espona.

Nuotraukoje iš kairės: Rafael Dominguez Lago (Aclunaga), Augusto Alvarez-Borras Masso (Igape), Eglė Mikalauskienė (Western Baltic Engineering), Dr. Rafael Jose de Espona (Lietuvo Garbės Konsulas), Javier Arnau (Navalia), Marius Arkušauskas (Western Baltic Engineering).